เมื่อทำการซื้อที่ HealthLabs Pharm ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า คุณสามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ (ชำระส่วนต่าง) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง คุณควรทราบข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:

 • เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน
 • วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
 • บรรจุและส่งสินค้าไปที่ HealthLabs Pharm
 • ได้เวลาเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเงื่อนไขการแลกเปลี่ยน

สินค้าที่มีสิทธิ์คืนได้คือสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ และไม่อยู่ในรายชื่อสินค้าที่เปลี่ยนคืนไม่ได้

เงื่อนไข:

 • สินค้าส่งคืนภายใน 24 ชั่วโมง (ประทับตราไปรษณีย์หรือการยืนยันจากผู้ให้บริการ) นับจากวันที่ได้รับ
 • สินค้ายังอยู่ในสภาพเดิมเมื่อได้รับสินค้า มีตราประทับและอุปกรณ์ครบ (กล่อง ถุงผ้า ...)
 • ของกำนัลส่งเสริมการขายที่ถูกต้อง (ถ้ามี) ..
 • สินค้าไม่ผ่านการใช้งาน อุปกรณ์ครบ
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนต้องมีตราประทับราคาครบถ้วน ไม่เปื้อน ชำรุด หรือเสียหายในการใช้งาน
 • สินค้าส่งผิด ขาดอุปกรณ์เสริม สินค้าขาด
 • สินค้าเสียหายระหว่างจัดส่งให้ลูกค้า
 • ข้อผิดพลาดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิต
 • สินค้ามีขนาดหรือสีผิดจากที่ลูกค้าสั่ง
 • สินค้าที่ส่งคืนต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าที่จะเปลี่ยน ในกรณีส่งสินค้าผิด HealthLabs Pharm จะคืนสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • สินค้าแต่ละชิ้นสามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้งเท่านั้น

สินค้าไม่รับคืน ได้แก่

 • สินค้าลดราคาและโปรโมชั่นที่ไม่มีนโยบายการคืนสินค้า
 • ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์และหน้าที่
 • ความประมาทเลินเล่อ เช่น สินค้าติดไฟเนื่องจากไฟไหม้ หรือ อุบัติเหตุระเบิด รถชน ...
 • ผลกระทบของสารเคมี
 • การจงใจทำให้สินค้าเสียหายด้วยของมีคม (มีด กรรไกร) หรือทำให้สินค้าเสียหายโดยเจตนาในรูปแบบใดๆ โดยมนุษย์

ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนแปลงสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า โปรดดำเนินการ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้:

1. ติดต่อ HealthLabs Pharm ทางอีเมล shop@healthlabspharm.com เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขสินค้าและเงื่อนไขการแลกรับสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้

2. เลือกรูปแบบการแลกเปลี่ยน: นำมาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

 • หากคุณนำมาด้วยตนเอง คุณจะต้องนำสินค้าและใบเสร็จรับเงินของสินค้า (ใบกำกับภาษีสีแดง (VAT)) ไปที่สำนักงาน HealthLabs Pharm เท่านั้น
 • หากส่งทางไปรษณีย์ คุณควรแจ้งสถานะของสินค้าให้ผู้จัดส่งทราบ: ซีลไม่บุบสลาย, กล่องไม่บุบสลาย, สินค้าไม่บุบสลาย, ไม่แตกหักหรือเสียหาย, สินค้ามีส่วนเกินมากพอที่จะฟ้องร้องได้

3. หากสินค้าที่เปลี่ยนตรงตามเงื่อนไขการแลกเปลี่ยน ภายใน 24 ชั่วโมง เราจะจัดส่งให้ท่านทางอีเมลหรือ SMS พร้อมหมายเลข E-Voucher เท่ากับมูลค่าการชำระเงินของสินค้าที่แลกเปลี่ยน ใช้ได้เฉพาะแบบฟอร์ม E-Voucher เมื่อแลกเปลี่ยนสินค้า คุณสามารถใช้ E-Voucher เพื่อซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ HealthLabs Pharm เท่านั้น

4. วันหมดอายุของ E-Voucher คือ 90 วันนับจากวันที่คุณได้รับอีเมลพร้อมรหัส E-Voucher ของเรา

ขั้นตอนที่ 3: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมบางส่วนที่คุณต้องแบกรับเมื่อแลกเปลี่ยนสินค้ามีดังนี้:

 • ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์: หากคุณไม่นำสินค้ามาด้วยตนเองที่สำนักงาน HealthLabs Pharm คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนในการจัดส่งสินค้าไปยัง HealthLabs Pharm
 • ในกรณีที่คุณส่งสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน

ขั้นตอนที่ 4: แพ็คและส่งสินค้าไปที่ HealthLabs Pharm

 • โปรดแพ็คสินค้าที่ส่งคืนและใบเสร็จรับเงินของสินค้า (ใบกำกับภาษีสีแดง (VAT)) ส่งตรงถึงสำนักงานใหญ่: 720 Điện Biên Phủ,Binh Thanh Landmark 3 L3.25.12A, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh โทรศัพท์: 0898011217 
 • เวลาที่รับสินค้าโดย HealthLabs Pharm ไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จัดส่งสำเร็จ หากคุณจัดส่งสินค้าหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ได้รับ เราจะไม่ดำเนินการดังกล่าว

นโยบายการแลกเปลี่ยนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเงื่อนไขสินค้ามาตรฐาน โปรดติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ HealthLabs Pharm