ในบางครั้ง HealthLabs Pharm สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป:

(i) บัตรเครดิต / เดบิต หรือ PayPal (อยู่ระหว่างการปรับปรุง จะกลับมาให้บริการในเร็วๆ นี้)

การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือบัตรเครดิตจะกระทำผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สาม และรายการบัตรที่รับจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่คุณใช้

(ii) เงินสดในการจัดส่ง (COD)

HealthLabs Pharm ให้บริการ COD ในหลายประเทศ ผู้ซื้ออาจชำระเงินสดให้กับผู้ขนส่งโดยตรงเมื่อได้รับสินค้า

(iii) ชำระเงินที่ร้านค้าในพื้นที่

โปรดใช้รหัสคำสั่งซื้อของคุณเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน บริษัทจะจัดเตรียมคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าที่หน้าร้าน

- ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินได้ก่อนชำระเงินเท่านั้น

- HealthLabs Pharm จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายอันเป็นผลมาจากการป้อนข้อมูลการจัดส่งและ/หรือการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อ และ/หรือใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

- HealthLabs Pharm ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ซื้อในการใช้วิธีการชำระเงินและระงับการทำธุรกรรมจนกว่าจะมีการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายหรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหากไม่สามารถยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายได้

 

เมื่อได้รับสินค้า ลูกค้าควรใส่ใจกับการใช้งาน:

- เปิดบรรจุภัณฑ์และเปรียบเทียบสินค้ากับใบส่งสินค้า

- ถือสินค้าเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือไม่

- ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และสินค้าว่าเสียหายจากขั้นตอนการขนส่งหรือไม่

หากคุณไม่พอใจ 1 ใน 3 ข้อข้างต้น ลูกค้าอาจขอให้เจ้าหน้าที่จัดส่งยืนยันและส่งคืนสินค้า

HealthLabs Pharm จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าลงนามในใบเสร็จรับเงินและชำระเงินแล้ว

หากลูกค้าเลือกรูปแบบ "ชำระตรง ณ การจัดส่ง" ก็สามารถชำระเงินโดยตรงกับพนักงานจัดส่งได้ทันทีที่ได้รับสินค้า