เงื่อนไขการจัดส่ง HealthLabs Pharm

หากคุณไม่ทราบว่าเงื่อนไขการจัดส่งเป็นอย่างไร ไม่ต้องกังวล เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ระยะเวลาจัดส่ง: 1 ถึง 5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเหตุสุดวิสัยเนื่องจากสภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติ)